Detaylı Bilgi İçin: 0532 725 53 48

Vekaletname Nedir

Emlak satın almak isteyen yabancılara veya Türk Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış kişilere, seçtikleri avukatlarına veya Tuğra Emlak  firmasına bir taşınmaz satın alma vekaletnamesi vermelerini öneririz.
  Sizin adınıza Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığına başvuruyu yapabilmek, belediyeler ve resmi kurumlardan tapu devri için gerekli harita ve belgelerin temin etmek, Tapu Müdürlüğünde işlemlerinizi takip etmek, tapunuzu sizin adınıza almak ve sonunda elektrik, su ve telefon aboneliklerizi tamamlayabilmek için bu size sağlanacak büyük bir kolaylıktır. Bir vekaletname için sizin de bizzat noterde bulunmanız gereklidir. Bu işlem yaklaşık olarak 1-2 saat sürebilir ve personelimizden biri size refakat edecektir
  Bu vekaletname sizi 3-4 aylık bir sürede (Türk vatandaşı değilseniz!) kısa aralıklarla alım işlemi için Türkiye’ye gelip gitmekten kurtarır. Avukata veya emlakcınıza vereceğiniz  vekaletname gayrimenkulün ne avukat adına nede emlakcının adına satın alınmasını sağlar. Tapu belgesinde vekaleti veren kişinin adı yazılı olacaktır.
  Türk vatandaşı olan kişilerin vekalet vermesine gerek yoktur. Çünkü yukarıda yazılı işlemlerin hiçbirinin yapılmasına ve 3 ay beklenmesine gerek kalmadan tapu devri hemen yapılır.

Emlak satınalma ve işlemleri

Emlak alım işlemi çok zor bir işlem değildir. Hatta bir çok Avrupa ülkesinden daha kolay hale getirilmiştir.
                Türk vatandaşı olan kişiler nüfus cüzdanı ve fotoğrafıyla birlikte Taşınmazın bulunduğu Tapu Müdürlüğüne müracaat ederek  tapuyu ortalama 1 iş günü içerisinde alabilirler. 

Tapu'da gerekli belgeler 

SATICI
·         Tapu veya Fotokopisi
·         1 Resim
·         Nüfus Cüzdanı + 1 Tane Fotokopisi
·         T.C. Kimlik Numarası
·         Vergi Kimlik Kartı (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi)
·         Emlak Vergi Makbuzları
·         İkametgah Adresi ve Telefon
·         Kooperatife Borcu Yoktur Kağıdı
·         Tapu işlemlerini Takibi için Vekaletname (Emlakçı Adına)
ALICI
·         2 Resim
·         Nüfus Cüzdani + 1 Tane Fotokopisi
·         T.C. Kimlik Numarası
·         Vergi Kimlik Kartı (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi)
·         İkametgah Adresi ve Telefon
·         Tapu işlemlerini Takibi için Vekaletname
  Yabancılar veya Türk Cumhuriyeti  vatandaşlığından çıkmış kişiler  
Türkiye’de askeri arazi yakınında olmadığı sürece bina ve arazi gibi emlak alımını kendi isimleri üzerine yapabilirler. Satış anında yine paralarını ülke dışına transfer edebilirler. Tapular Türkçe olarak alıcıya verilir. 
"Satış Vaadi Sözleşmesi" vaadi ile noterden yapılan gayrimenkul işlemleri yasal bağlayıcı değildir. Yargıtay ın aldığı içtihat oluşturan son kararla "Tapu alınabilecek tek yer Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’dür". Başka hiç bir kuruluş, resmi kurum, noter veya kişi tapu veremez. Bu kararın ardından çoğu noter satış vaadi sözleşmesi yapmamaktadır. Ancak satış vaadini gelir kaynağı gören bazı noterler yasal düzenlemenin henüz yapılamaması dolayısıyla bu sözleşmeyi yapmaktadırlar. Tuğra Emlak  olarak tavsiyemiz "Satış Vaadi Sözleşmesi" yerine tapu alınız. Paranızla dert satın almayınız.
 Türk Vatandaşı olmayan kişiler için adım adım emlak alımı
 Alıcı ve satıcı taraflar Tuğra Emlak' ın hazırladığı bir sözleşmeyi imzalarlar. Bu sözleşmede gayrimenkulün anlaşılan satış bedeli, ödeme tarihleri, teslim tarihi, her iki tarafın hakları ve anlaşmaya varılan özel şartlar bulunur.
 Gayrimenkul almaya karar verdiğinizde atacağınız ilk adım Türkiye Cumhuriyetinde bulunan her hangi bir bankada bir hesap açtırmak olacaktır. Tuğra Emlak  olarak bu konularda  müşterilerimize yardımcı olmaktayız. Bu adımdan sonra alıcı Tuğra Emlak  personeline aşağıda yazılı işlemleri yapmak için bir vekaletname verir.
 Vergi numarası almak için
 Tapu alımı vekaleti veren kişi adına yapmak için Tapu Müdürlüğü'ne başvuru
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı olur yazısı için gerekli belge ve haritaların teminine (Yabancılar ve Türk vatandaşlığından çıkmış olanlar için yapılır. Bu işlem yaklaşık olarak 2 ay sürer. Tüm bu formaliteler Tuğra Emlak tarafından takip edilmektedir )
Eğer yoksa dairenin veya evin Ferdi İskanını almaya
Elektrik, su ve telefon aboneliklerini almaya
Belediye beyanı yapmaya ve vergilerini ödemeye
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı olur raporunun gelmesiyle tapu devrinin  vekaleti veren kişi adına yapılması 
 Alıcı vekaleti verdikten sonra tüm işlemleri en geç 3 ay içinde sonuçlandırmak Tuğra Emlak garantisi altındadır.

Emlak alımında oluşan masraflar

Çoğu Avrupa ülkesinin aksine Türkiye’de Gayrimenkul devrinden Noter değil Tapu Müdürlüğü memuru sorumludur. Devir işlemi esnasında Tapu Müdürlüğü'nde alıcının ve satıcının da bulunması yasal bir gerekliliktir. İsternirse bu gereklilik bir vekaletname ile 3. şahıslara devir edilebilir. Devir işlemi sonunda Tapu belgenizi teslim alırsınız.

Tapu Devir Vergisi: Tapu Müdürlüğün'e beyan edilen değerin %4’u vergi olarak ödenir.

Pazarlık sonucu oluşan bir antlaşma yoksa, kanunun belirttiği şekilde vergi dağılımı şöyledir. %1,65 alıcı öder ve % 1,65 +145 TL döner sermaye harcını satıcı öder)

Bu meblağ T.C Ziraat Bankasına yatırılır. Bunun için gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeden "asgari beyan değeri" alınır. Belediye beyan değerinden düşük satış bedeli gösterilemez. Aksi taktirde sonradan vergi cezası alırsınız.

Tapu İşlem Masrafı 2011: Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne döner sermaye harcı ödenir. 145 TL

Ferdi İskan: Sadece kat mülkiyeti olan bağımsız bölümler için gereklidir. Gayrimenkulün konumu ve boyutuna göre yaklaşık olarak 600 TL

Emlakcı Komisyonu: Yetkili emlakçılar hem alıcıdan ve hem satıcıdan sözleşme meblağının %3’ünü alırlar.

Avukat Masrafı: İstediğiniz takdirde sözleşme bedelinin %1 karşılığında (1200.-€ + %18 KDV’den düşük olmamak şartıyla) Avukat tutabilirsiniz. Avukat riskinizi en aza indirgeyebilir.

Vekaletname masrafı: yaklaşık 75 TL

Sürekli Masraflar

Emlak Vergisi: Belediyenin belirlediği emlak değerinin %0.1 kadar her yıl en geç Mart ayı sonuna kadar ödenmelidir.

Ev Sigortası: Bu 150 TL ile 250 TL arasında bir değer çıkacaktır. Gayrimenkulün ebadı ve niteliği önemlidir. 

Asya Emlak

  • Haberler

    Yalova Asya Emlak   Haberler.

Yalova Asya Emlak Gayrimenkul Hizmetleri Yalova Asya Emlak
Teknik Destek
Yalova Asya Emlak
0532 725 53 48